Com tramitar una queixa?

Les queixes han de ser formulades per escrit, acompanyades amb els documents necessaris per aclarir cada cas.

L’escrit de la queixa ha de ser senzill, directe i concís.

Elements que ha d’incloure la queixa:

El fet que motiva la queixa.
Una explicació breu dels passos ja fets prèviament i de les circumstàncies relatives als fets denunciats.
El nom, cognoms, adreça postal i telèfon (si és possible) de la persona que formula la queixa.

Com presentar una queixa:

Personant-se a l’oficina C/ Jaume Abril, 2, en l’horari d’atenció:

  - De dilluns a dimecres de 10 a 13 hores.
  - Les tardes de dimarts i dijous de 17 a 19 hores. (excepte a l'estiu)

Per correu electrònic: sindicatura@viladecans.cat

Com consultar un cas:

Personant-se a l’oficina en l’horari d’atenció, per telèfon 93 635 18 17 , per fax 93 658 05 51 i per correu electrònic sindicatura@viladecans.cat

Model de full de queixa 

Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat