Notícies
PRESENTACIÓ INFORME ANUAL 2015
01/04/2016

EL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES  DE VILADECANS
HA PRESENTAT AL PLE DE L’AJUNTAMENT L’INFORME DEL 2015.

El dijous 31 de març de 2016, Vicenç Mazon va presentar davant el Ple municipal l’informe de les actuacions realitzades durant l’any 2015.

El Síndic va indicar que es van realitzar 190 atencions, de les quals 159 van ser consultes i 43 queixes. El 60% van ser de competència municipal, que corresponen a 89 consultes i 26 queixes.

També va destacar que en el transcurs dels nou anys com a Síndic, entre les propostes i les mediacions el 69% ha estat favorable per la ciutadania.

El Síndic en el seu discurs va tornar a demanar que en el peu de les resolucions que puguin afectar a drets de la ciutadania, s'inclogui un text on s'informi que el municipi disposa del Síndic municipal, tal i com ho fan d'altres ajuntaments.

També va fer referència al temps de resposta de l'ajuntament al Síndic, tant en la gestió de la queixa, com a la resposta a les recomanacions presentades, atès que malgrat haver millorat molt la mitjana, encara ha hagut una queixa que l'ajuntament ha trigat 8 mesos en lliurar la primera resposta al inici de la queixa.

L’informe contempla, a més a més de les dades estadístiques de les atencions realitzades, una descripció dels casos treballats, tant si estan en tràmit com les que han estat resolts amb propostes a l’Ajuntament, com també la resposta donada.

 

Informe 2015 

Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat