Notícies
PRESENTACIÓ AL PLE DE L'INFORME 2010
29/04/2011

EL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES  DE VILADECANS
HA PRESENTAT AL PLE DE L’AJUNTAMENT L’INFORME DEL 2010.


El dijous 28 d’abril de 2011, el Síndic municipal de Greuges de Viladecans, per quart any va presentar l’informe de les actuacions de l’any 2010, en compliment de l’article 183 del ROM.

El senyor Vicenç Mazon, Síndic Municipal de Greuges de Viladecans, en el seu discurs de presentació davant el Ple, va indicar que han realitzat 186 consultes i 55 queixes.  De les queixes rebudes 51 van ser admeses a tràmit, 30 van ser de competència municipal. S’han resolt el 75 % dels expedients, ha hagut 11 recomanacions i 6 queixes resoltes per mediació. L’Ajuntament ha acceptat el 82% de les recomanacions i si s’afegeixen les mediacions resulta què un 89% dels expedients s’han resolt favorablement.

El Síndic va reclamar un major esforç a l’Ajuntament per tal de que facilitin la informació demanada per la Sindicatura dins del termini establert de quinze dies.

El Síndic va fer una reflexió i va animar a la ciutadania de Viladecans a exercir el dret de vot, alhora que va demanar als representants polítics que transmetin als ciutadans la importància d’exercir aquest dret.

També, entre d’altres, va animar-los a que en la nova legislatura es fixin nous reptes, amb nous indicadors de gestió, per millorar la transparència i bones practiques, així com es desenvolupin ordenances que recullin les noves exigències sorgides pels avanços tecnològics.

El Síndic també va demanar més imaginació i liderar els avanços per aconseguir nous reptes socials pels temps difícils que s’estan vivint.

 

Informe 2010 

Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat