Notícies
PRESENTACIÓ AL PLE DE L'INFORME 2014
04/05/2015

EL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES  DE VILADECANS
HA PRESENTAT AL PLE DE L’AJUNTAMENT L’INFORME DEL 2014


El dijous 30 d'abril de 2015, Vicenç Mazón va presentar davant el Ple municipal l’informe de les actuacions realitzades durant l’any 2014.

El Síndic va indicar que es van realitzar 173 atencions, de les quals 129 van ser consultes i 44 queixes.

En relació a les consultes, 76 han estat relacionades amb l’Ajuntament de Viladecans, de les que el 39% ha estat relacionades amb l’àmbit de Serveis a les Persones, en matèries d'educació i serveis socials. En l’àmbit de l’Administració General el 29% ha estat en temes de tributs, sancions i responsabilitat patrimonial.

Respecte a les queixes, 32 van ser adreçades a l’Ajuntament de Viladecans, la resta van ser derivades a altres defensors per ser competència d’altres administracions. A més a més, amb l'expedient obert d'ofici i altres d'anys anteriors, es van tractar un total de 56 queixes.

El Síndic en el seu discurs va fer referència al binomi d'equitat i legalitat que ha d'estar present a l'actuació municipal. Per això va fer una síntesi d'alguns casos que considera que ha hagut manca d'equitat.

El Sindic també va manifestar la seva preocupació pel temps que dura una queixa, atesa la tardança en rebre les respostes per part de l'Ajuntament, tant en la tramitació de la queixa com també en la resposta a les propostes.

L’informe inclou les dades estadístiques de les atencions realitzades durant l’any 2014 i una descripció de les queixes gestionades.

 

Informe 2014 

Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat