Notícies
VII Taller formació Síndics - Mollet del Vallés
16/11/2012

El Síndic Municipal de Greuges de Viladecans, Vicenç Mazón, assisteix al VII Taller de Formació de síndics i defensors locals celebrat a L’Hospital de Mollet del Vallès.

Taller dedicat l’ètica assistencial hospitalari i l’Habitatge.

L’Hospital de Mollet del Vallès ha estat l’escenari de les VII Jornades de Formació del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya.

El Taller de formació s’ha volgut celebrar a l’auditori del mateix Hospital per tal de conèixer la experiència del Síndic Personer de Mollet del Vallès qui forma part del Comitè d’ètica assistencial de l’Hospital. La Fundació Sanitària de Mollet és qui gestiona l’Hospital. L’Ajuntament forma part del seu Patronat com a òrgan màxim de govern.

No ha estat la primera vegada que el FòrumSD convoca algun dels seus actes a la ciutat. L’any 2006, Mollet del Vallès va acollir la celebració de la VIII Trobada Assemblea del FòrumSD. Al taller d’avui han assistit unes 60 persones, entre els titulars, síndics i defensors, personal al seu servei i d’altres convidats/es.

Els temes escollits pel Taller de Formació han estat, en la primera part, la experiència de la participació d’un síndic local dins d’un comitè d’ètica assistencial hospitalari. Per a la segona part s’ha escollit el tema de l’Habitatge i l’anàlisi del paper i les competències dels ajuntaments sobre l’habitatge.

L’acte de presentació de les Jornades ha anat a càrrec del Dr. Josep M. Ibáñez, responsable de Qualitat i Docència de l’Hospital, la presidenta del FòrumSD, la Sra. M. Glòria Valeri; el síndic personer de Mollet del Vallès, el Sr. Vicenç Vilà; i l’alcalde de la ciutat, el Sr. Josep Monràs.

Les ponències presentades pels srs. Daniel Acosta, president del Comitè d’ètica assistencial i pel Dr. Joan Solà, van mostrar alguns dels aspectes amb els quals el comitè ha de treballar des d’una perspectiva de respecte dels drets de les persones com són la confidencialitat o els processos de sedació

Les ponents de la part dedicada a l’habitatge han estat: la Sra. Vanessa Valiño, de l’Observatori DESC - Drets Econòmics Socials i Culturals; i la Sra. Míriam Anderson, professora de Dret Civil de la UB i codirectora de la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial – ClinHab.

La jornada de treball ha finalitzat amb l’aprovació d’una declaració per part dels síndics i defensors locals. En aquesta declaració s’han compromès públicament a treballar des de cada municipi per a impulsar polítiques valentes de promoció i creació d’habitatge social i proposar els ajuntaments “l’adopció d’acords perquè les instàncies competents, mentre no es reformin les actuals, injustes i obsoletes lleis hipotecàries, s’adopti, urgentment, per Decret llei una moratòria que paralitzi tots els procediments en marxa per un període de dos anys, sense perjudici de cercar mesures, ajuts i alternatives que minorin i solucionin el dolor i el drama de tantes i tantes famílies (moltes d’elles ja desnonades)”.

La declaració finalitza amb una petició adreçada directament a interpel•lar les administracions: “Volem que les administracions i els responsables públics passin de ser observadors a ser actors, tot impulsant uns canvis que imposin raonabilitat, justícia i solidaritat”.

Manifest

Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat