Notícies
PRESENTACIÓ INFORME 2012
22/03/2013

EL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES  DE VILADECANS
HA PRESENTAT AL PLE DE L’AJUNTAMENT L’INFORME DEL 2012.


El dijous 21 de març de 2013, Vicenç Mazon va presentar davant el Ple municipal l’informe de les actuacions realitzades durant l’any 2012.

El Síndic va indicar que es van realitzar 188 atencions, de les quals 150 van ser consultes i 38 queixes, així com 3 iniciatives d’ofici. El 60% van ser de competència municipal, que corresponen a 87 consultes i 25 queixes.

També va destacar que en el transcurs dels cinc anys i mig com a Síndic, entre les propostes i les mediacions el 73% ha estat favorable per la ciutadania.

El Síndic en el seu discurs va fer referència a un suggeriment que va realitzar en un expedient d’ofici atesa la actual crisi i la pujada de taxes judicials, on demanava la inclusió en els peus de recursos, la possibilitat que tenen els ciutadans d’acudir al Síndic municipal de Greuges una vegada esgotada la via administrativa.

L’informe contempla, a més a més de les dades estadístiques de les atencions realitzades, una descripció dels casos treballats, tant si estan en tràmit com les que han estat resolts amb propostes a l’Ajuntament, com també la resposta donada.

 

Informe 2012 

Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat