Notícies
PRESENTACIÓ INFORME ANUAL 2013
31/03/2014

EL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES  DE VILADECANS
HA PRESENTAT AL PLE DE L’AJUNTAMENT L’INFORME DEL 2013


El dijous 27 de març de 2014, Vicenç Mazon va presentar davant el Ple municipal l’informe de les actuacions realitzades durant l’any 2013.

El Síndic va indicar que es van realitzar 202 atencions, que representa un increment del 7%,  de les quals 159 van ser consultes i 43 queixes.

En relació a les consultes el 56% han estat relacionades amb l’Ajuntament de Viladecans, de les que el 47% ha estat relacionades amb l’àmbit de Serveis a les Persones, principalment en matèria de consum. En l’àmbit de l’Administració General ha generat el 34% de les consultes on ha destacat el tema de sancions.

Respecte a les queixes, 26 van ser adreçades a l’Ajuntament de Viladecans, la resta van ser derivades a altres defensors per ser competència d’altres administracions. El 43% de les queixes adreçades a l’Ajuntament van ser de l’àmbit de l’Administració General, majoritàriament per temes de sancions i tributs.

El Síndic en el seu discurs va fer referència a algunes de les propostes que ha plantejat a l’Ajuntament relacionades en infraccions de circulació, reserves de places per a discapacitats, senyalització de trànsit, aplicació el principi de proporcionalitat a les sancions de trànsit i una major sensibilització i agilitat quan la ciutadania planteja problemes per afrontar les obligacions tributaries.

L’informe inclou les dades estadístiques de les atencions realitzades durant l’any 2013 i una descripció de les queixes gestionades.

.

 

Informe 2013 

Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat