Notícies
RENOVACIÓ DEL SINDIC I PRESENTACIÓ DE L'INFORME 2011
23/03/2012

EL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES  DE VILADECANS HA ESTAT RENOVAT EN EL SEU CÀRREC I HA PRESENTAT AL PLE DE L’AJUNTAMENT L’INFORME DEL 2011.

El dijous 22 de març de 2012, El Ple Municipal per unanimitat va renovar i nomenar com a Síndic municipal de Greuges de Viladecans, al senyor Vicenç Mazon. En el mateix Ple i per cinquè any va presentar l’informe de les actuacions de l’any 2011, en compliment del ROM.

En el seu discurs de presentació davant el Ple, va tractar les actuacions realitzades durant l’any 2011 i un resum dels cinc anys. En el 2011 va realitzar 205 atencions, de les quals 141 van ser consultes, el 54% de competència municipal; i 64 queixes, de les que 62 van ser admeses a tràmit, 44 van ser de competència municipal. Ha hagut 6 recomanacions i 7 mediacions.

El Síndic va significar el creixement de les queixes en matèria de tributs i una disminució en sancions. També va haver-hi un augment en el tema de soroll/medi ambient així com també en la temàtica de trànsit.

Durant l’any 2011 va obrir un expedient relacionat amb la responsabilitat patrimonial, proposant a l’Ajuntament unes recomanacions amb la finalitat per a que en les resolucions utilitzi un llenguatge més entenedor i informi als ciutadans de quines són les acciones que han de realitzar.

En relació al balanç dels cinc anys va destacar la recomanació de millorar la gestió en la instrucció de les sancions, evitar donar respostes preestablertes i que les resolucions contemplin les al•legacions realitzades pel ciutadà, degudament motivades. També va recordar la necessitat de fixar criteris més clars per regular les infraestructures de radiocomunicació i dels equips d’aire condicionat en els edificis.

Informe 2011

Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat