Què és la Sindicatura?

És la Institució que té per missió vetllar pel respecte, els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi de Viladecans en relació a les actuacions de l’administració municipal i les seves competències.

La Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans no està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i, compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, actuant d’acord amb els criteris de legalitat, equitat, celeritat i transparència.

Anualment, el Síndic Municipal ha de presentar al Ple de l’Ajuntament l’informe de les seves actuacions durant l’any anterior.

       

 Informe 2007

 Informe 2008

Informe 2009

Informe 2010

       

 Informe 2011

 Informe 2012

Informe 2013

Informe 2014

      
 Informe 2015  Informe 2016
  Informe 2017
  


Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat