Presentació al Ple Municipal de l’Informe 2017

El Síndic Municipal de Greuges de Viladecans ha presentat al ple de l’Ajuntament l’informe del 2017

El dijous 22 de març de 2018, José Luís Nicolás va presentar davant el Ple municipal l’informe de les actuacions realitzades durant l’any 2017

El Síndic va indicar que es van realitzar 131 atencions, de les quals 96 van ser consultes, 30 queixes (8 d’elles derivades i 22 d’actuació municipal) i 5 actuacions d’ofici.

Respecte a les 35 actuacions iniciades l’any 2017, s’han d’afegir 16 queixes que van quedar pendents d’alguna actuació a la finalització de l’any 2016. Per tant s’han gestionat durant l’any 2017 un total de 51 expedients.

El Síndic en el seu discurs va fer menció a la problemàtica de l’habitatge, la pobresa energètica, l’atur, la retallada de recursos a la llei de dependència, a la sanitat, a l’ensenyament, la infravaloració de les pensions, al treball precari i els baixos salaris.

El Sindic també va plantejar unes propostes:

  1. Creació d’una oficina d’assessorament energètic.
  2. Facilitar l’accés amb transport públic al nou CAP-3.
  3. Establir un sistema d’autoritzacions d’aturada a les zones restringides de vianants per determinades persones autoritzades d’accés.
  4. Una major sensibilitat a les molèsties pel soroll.
  5. Difondre la institució del Síndic mitjançant una comunicació informativa al peu de les resolucions de l’ajuntament.

L’informe inclou les dades estadístiques de les atencions realitzades durant l’any 2017 i una descripció de les queixes gestionades.