1 DE DESEMBRE 2018 – DIA MUNDIAL de la lluita contra el SIDA

El dia 1 de desembre de 1981 es va diagnosticar el primer cas de la epidèmia de SIDA causada per l’extensió de la infecció del VIH, pel que l’Organització Mundial de la Salut va declarar a l’any 1988 aquest dia com el Dia Mundial contra el SIDA amb la finalitat de difondre les característiques d’aquesta problemàtica i fomentar l’aplicació de mesures que evitin el seu contagi que afecta a l’actualitat a més de 42 milions de persones en el món, sent ara els adolescents i els joves el grup més vulnerable a contraure aquesta malaltia.

Xifres del Programa de les Nacions Unides ONUSIDA senyalen que al 2017 un total de 1,8 milions de persones es varen infectar amb el VIH, el que significa un 5,3% menys que al 2016, mentre que el número de morts relacionats amb la malaltia ha baixat un 5% al 2017, fins 940.000 persones. És cert que aquestes dades ens indiquen que s’ha avançat molt en la tasca d’eliminar totalment el SIDA-VIH, però ONUSIDA ens adverteix que aquesta bona tendència podria comportar un risc al considerar els experts que aquests resultats positius poden portar a una relaxació de la prevenció que, combinada amb una disminució del finançament internacional, justifiquen els temors a un repunt de l’epidèmia.

S’ha de seguir treballant per aconseguir que les persones que no coneixen el seu estat i viuen amb el VIH -avui dia, tres de cada quatre persones que viuen amb el VIH coneixen el seu estat serològic-, puguin tenir garantits els seus drets a l’accés a la prevenció, detecció precoç i a qualsevol tractament mèdic sense cap limitació o discriminació, el que ens obliga a insistir amb les tasques de sensibilització i informació i, com no, a una investigació científica suficientment dotada econòmicament i dirigida a la recerca de medicaments. Per això, el lema del Dia Internacional del Sida d’aquest any, que coincideix amb el seu 30 aniversari, es: “CONEIX EL TEU ESTAT”.

Aquest coneixement de l’estat serològic per mitjà de les proves del VIH és essencial per fer possible que les persones amb VIH puguin assolir a un tractament adequat que els hi permeti una qualitat de vida saludable y productiva, a més de fer viable l’objectiu final i ambiciós, però a la vegada possible, fixat pel Programa conjunta de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) per l’any 2020, que és el conegut com 90-90-90, per tal que aquell any el 90% de les persones que visquin amb el VIH siguin diagnosticades i coneguin el seu estat serològic, que el 90% de les persones diagnosticades amb el VIH rebin una teràpia antiretrovírica continuada i que el 90% de les que rebin aquesta teràpia aconsegueixin la supressió viral o càrrega viral indetectable.

Quan s’arribi a aquest triple objectiu (90-90-90), al menys un 73% de les persones que viuen amb el VIH a tot el món tindrà supressió viral -un número tres vegades major que les estimacions actuals-, i en cas d’assolir aquest objectiu abans del 2020 permetrà, segons apunten els models, acabar amb l’epidèmia del SIDA al 3030. La única manera d’aconseguir aquest ambiciós objectiu és mitjançant una estratègia basada en els drets humans, el respecte mutu i la inclusió, desterrant qualsevol actuació coercitiva que allunyen a les persones dels serveis que necessiten.

 

Però, què podem fer des de el nostre àmbit com a Síndics i Defensors Locals? És evident que la nostra actuació al respecte ha d’estar presidida per la defensa radical i aferrissada dels drets de les persones que viuen amb el VIH-SIDA, exigint, i no tan sols recomanant a les organitzacions internacionals, als líders polítics i als governs nacionals i locals, i a les nostres pròpies comunitats, polítiques per evitar qualsevol tipus d’estigma, discriminació o la desigualtat.

No vull acabar aquest missatge sense recordar que el Dia Mundial del SIDA és una ocasió per reflexionar i mostrar la nostra solidaritat amb les persones que viuen amb el VIH, tot fent un homenatge a les persones que ens han deixat per causa d’aquesta infecció, siguin properes o llunyanes, així com un reconegut agraïment a les persones que han treballat o treballen per aconseguir la total eradicació del VIH-SIDA.

Informació: El LLAÇ VERMELL és un símbol mundial per la solidaritat amb les persones VIH positives i amb aquelles que conviuen amb el SIDA i que pretén augmentar la consciència pública per la seva prevenció i tractament.

El dia 1 de desembre tothom amb el llaç vermell!!!