Presentació al Ple Municipal de l’Informe 2018

El Síndic Municipal de Greuges de Viladecans ha presentat al Ple de l’Ajuntament l’informe del 2018

El dijous 2 de maig de 2019, el Síndic José Luís Nicolás va presentar davant el Ple municipal l’informe de les actuacions realitzades durant l’any 2018

El Síndic va indicar que es van realitzar 102 atencions, de les quals 74 van ser consultes, 27 queixes (10 d’elles derivades i 17 d’actuació municipal) i 1 actuacions d’ofici.

El Síndic va ressaltar el quadre 2.6.1 de Consultes i Queixes, que és un gràfic comparatiu de la gestió de la Sindicatura envers el FòrumSD.

  • En queixes d’ofici a Viladecans estem al 3,83% i el Fòrum 0,53%.
  • Queixes derivades, a Viladecans 6,11% i al Fòrum 4,24%.
  • En queixes pròpiament dites, a Viladecans 16,79% i al Fòrum 15,89%.
  • En consultes a Viladecans 73,28% i al Fòrum 79,35%.

També va  ressaltar en el discurs l’expedient 2018Q530. És la queixa d’un ciutadà sobre el Tribut de Mobilitat que gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es va admetre a tràmit la queixa al considerar que l’Àrea Metropolitana de Barcelona és Administració local on l’Ajuntament  participa a aquesta entitat supramunicipal.

El Síndic també va destacar les reunions amb les associacions locals de gent gran com les realitzades amb la consellera de gent gran al Consell Comarcal.

L’informe inclou les dades estadístiques de les atencions realitzades durant l’any 2018 i una descripció de les queixes gestionades.

Veure Informe anual 2018