Informe anual 2018

Es fa públic el dotzè informe anual que correspon a l’any 2018. Inclou l’activitat portada a terme durant l’any des de la Sindicatura, recull les atencions realitzades, diferenciades en consultes i queixes. També inclou expedients d’anys anteriors que s’ha fet gestions durant l’any.