Informe anual 2019

Es fa públic el tretzè informe anual que correspon a l’any 2019. Inclou l’activitat portada a terme durant l’any des de la Sindicatura, recull les atencions realitzades, diferenciades en consultes i queixes. També inclou expedients d’anys anteriors que s’ha fet gestions durant l’any.