Informe anual 2020

Es fa públic el catortzè informe anual que correspon a l’any 2020. Inclou l’activitat portada a terme durant l’any des de la Sindicatura, recull les atencions realitzades, diferenciades en consultes i queixes. També inclou expedients dels anys anteriors que s’ha fet gestions durant l’any.