Informe anual 2021

Es fa públic el quinzè informe anual que correspon a l’any 2021. Inclou l’activitat portada a terme durant l’any des de la Sindicatura, recull les atencions realitzades, diferenciades en consultes i queixes. També inclou expedients dels anys anteriors que s’ha fet gestions durant l’any.