El Síndic Municipal de Greuges de Viladecans, José Luis Nicolas, assisteix a la XIX edició del Taller de Formació de síndics i defensors locals de Catalunya, celebrat a Rubí

Edició del Taller de Formació del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya el dia 19 de juny de 2019

Rubí ha acollit la XIX edició del Taller Formació del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya. El taller s’ha celebrat a la Biblioteca Mestre Martí Tauler i ha estat dedicat a la “Llei de la Segona Oportunitat”.

L’acte de Benvinguda de la sessió inaugural, presidida per l’alcaldessa de Rubí Il·lma. Sra. Ana María Martínez, amb la participació del Sr. Lluis Martínez, president del FòrumSD i Síndic Personer de Mollet del Vallès, la Sra. Milagros Calleja, Síndica de Greuges de Rubí i l’Excm. Sr. Julio Naveira Manteiga, expresident del Consell de l’advocacia Catalana i responsable de la Segona Oportunitat.

L’edició es va celebrar amb l’explicació de la Llei de Segona Oportunitat (Reial decret llei 1/2015 de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social). Seguidament es van explicar aspectes pràctics i operatius de la llei donis de la perspectiva de les sindicatures de proximitat. Van actuar com a ponents el Sr. Martí Batllori, representant de la comissió normativa CICAC-ICAB i el Sr. Miquel A. Salazar, economista.

La jornada va finalitzar amb la intervenció del Sr. Lluis Martínez, president del FòrumSD i Síndic Personer de Mollet del Vallès, la Sra. Milagros Calleja, Síndica de Greuges de Rubí.

triptic XIX TALLER FORMACIO RUBI 2019-06-19