XII Jornada de formació del FòrumSD

El Síndic Municipal de Greuges de Viladecans, José Luis Nicolàs, assisteix a la XII Jornades de Formació de síndics i defensors locals de Catalunya, a Santa Coloma de Gramenet.

XII Jornada de formació del FòrumSD (síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya els dies 26 i 27 de novembre de 2019

Santa Coloma de Gramenet acull la XII jornada de Formació del Fòrum de Síndics, Síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya, dedicat a:

  • Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) com a eina per a les sindicatures de greuges locals per a vetllar pels Drets Humans a la Ciutat
  • La mediació en les sindicatures locals
  • El Dret a ser empadronat i la bona administració, legalitat, polítiques públiques i bones pràctiques
  • El futur de les sindicatures locals a Catalunya

Les Jornades seran inaugurades per l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet Núria Parlón i el president del FòrumSD i Síndic Personer de Mollet Lluís Martínez i la Sindica de Santa Coloma de Gramenet Pepa González.

Consulta del programa