EL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE VILADECANS HA PRESENTAT AL PLE DE L’AJUNTAMENT L’INFORME DEL 2020

El dijous 27 de maig de 2021, José Luis Nicolas , Síndic municipal de Viladecans, va presentar davant el Ple municipal, l’informe de les actuacions realitzades durant l’any 2020

Es van realitzar 65 atencions, de les quals 40 van ser consultes i 25 queixes.

Es destaca que en el transcurs dels catorze anys del funcionament de la Sindicatura, entre les propostes acceptades per l’ajuntament i les mediacions, el 63,4% ha estat favorable per la ciutadania.

Les temàtiques més tractades són de serveis socials (salut i benestar), sancions i tributs.

L’informe conté les dades estadístiques de les atencions realitzades, una descripció dels casos treballats, tant si estan en tràmit com les que han estat resolts amb propostes a l’Ajuntament, com també la resposta donada.

Accedir a l’informe 2020