EL SÍNDIC DE GREUGES DE VILADECANS I CUSTOMER COUNSEL D’AIGÜES DE BARCELONA SIGNEN UN CONVENI

El Síndic de Greuges de Viladecans i Aigües de Barcelona signen un conveni per la millora constant del servei

 

L’acord inclou el compromís d’assegurar la protecció i el dret d’accés a l’aigua de persones en situació de vulnerabilitat del municipi

 

El Síndic de Greuges de Viladecans, José Luis Nicolás Arocas, i  la Customer Counsel d’Aigües de Barcelona, Inmaculada Bermúdez, han signat el 21 de març de 2023, un conveni de col·laboració per la millora de l’atenció en el servei municipal d’aigua de Viladecans i vetllar per garantir els drets de la ciutadania.

A través d’aquest conveni, la defensora del client d’Aigües de Barcelona es compromet amb el defensor municipal a atendre amb celeritat qualsevol queixa que es pugui rebre de les persones del municipi i, a la vegada, mantenir un diàleg periòdic per recollir recomanacions de millora del servei.

El conveni amb la sindicatura de greuges de Viladecans inclou també el compromís de tractar amb la màxima sensibilitat qualsevol cas que la defensora pugui detectar de persones en situació de vulnerabilitat, per assegurar-ne la protecció i el dret d’accés a l’aigua.

La figura de Customer Counsel o defensora del client atén i resol de manera gratuïta les reclamacions dels usuaris i usuàries de l’operadora. És un servei que atén possibles conflictes entre la companyia i els seus clients, i busca solucions en un entorn amistós. Intervé quan el client no està d’acord amb la resposta que li ha ofert la companyia o bé quan no ha obtingut resposta a la seva reclamació. La resolució que s’estableixi des del Customer Counsel és d’obligat compliment per a la companyia i voluntari per als clients.