EL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE VILADECANS HA PRESENTAT AL PLE DE L’AJUNTAMENT ELS INFORMES DEL 2021 I 2022

El dijous 27 d’abril de 2023, José Luis Nicolas , Síndic municipal de Viladecans, va presentar davant el Ple municipal, els informes de les actuacions realitzades durant els anys 2021 i 2022

L’any 2021 es van realitzar 93 atencions, de les quals 70 van ser consultes i 23 queixes.

L’any 2022 es van realitzar 101 atencions, de les quals 57 van ser consultes i 43 queixes.

Es destaca que en el transcurs dels anys de funcionament de la Sindicatura, entre les propostes acceptades per l’ajuntament i les mediacions, el 58% ha estat favorable per la ciutadania.

L’informe conté les dades estadístiques de les atencions realitzades, una descripció dels casos treballats, tant si estan en tràmit com les que han estat resolts amb propostes a l’Ajuntament, com també la resposta donada.

Informe anual 2021

Informe anual 2022