Informe anual 2015

Al Ple Municipal del 31 de març de 2016 es presenta el novè informe que correspon a l’any 2015.
Inclou l’activitat portada a terme durant l’any des de la Sindicatura, recull les atencions realitzades,
diferenciades en consultes i queixes. També inclou expedients d’anys anteriors que s’ha fet gestions durant
l’any.