Informe anual 2014

Al Ple Municipal del 30 d’abril de 2015 es presenta el vuitè informe que correspon a l’any 2014. Inclou l’activitat
portada a terme durant l’any des de la Sindicatura, recull les atencions realitzades, diferenciades en consultes i queixes.
També inclou expedients d’anys anteriors que s’ha fet gestions durant l’any.