Informe anual 2013

Al Ple Municipal del 27 de març de 2014 es presenta el setè informe que correspon a l’any 2013. Inclou l’activitat
portada a terme durant l’any des de la Sindicatura, recull les atencions realitzades, diferenciades en consultes i queixes.
També inclou expedients d’anys anteriors que s’ha fet gestions durant l’any.