Informe anual 2012

Al Ple Municipal del 21 de març de 2013 es presenta el sisè informe correspon a l’any 2012. Inclou l’activitat
portada a terme des de la Sindicatura, recull les consultes i les queixes rebudes durant l’any, així com els expedients
iniciats d’ofici. També inclou els expedients d’anys anteriors que encara estaven en tràmit.