Informe anual 2008

En aquest segon informe que es realitza des de que es va instaurar la Sindicatura Municipal de Greuges a
Viladecans, correspon a les actuacions que s’han portat a terme durant l’any 2008 i es presenta al Ple Municipal el 26
de març de 2009, en compliment del que disposa l’article 183 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Aquest informe reflecteix dades numèriques i estadístiques de les actuacions ateses a la ciutadania en defensa
dels seus drets.