Informe anual 2009

En aquest tercer informe, es recull les atencions, actuacions i gestions realitzades des de l’oficina de la Sindicatura municipal de Greuges de Viladecans en el transcurs de l’any 2009.

Es presenta al Ple Municipal el 25 de març de 2010, en compliment del que disposa l’article 183 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).